Diffygion yng ngofal unigolion sy'n ddall ac yn fyddar

Mae yna ddiffygion o hyd yn y gofal i unigolion sy'n ddall ac yn fyddar yng Nghymru yn ôl elusennau sy'n gweithio yn y maes.

Mae rhaglen Newyddion 9 wedi clywed cwynion am anghenion sylfaenol yn cael eu hanwybyddu, a hynny er gwaetha safonau newydd gafodd eu cyflwyno tair blynedd yn ôl.

Dywedodd Eileen Pennall o Landudno sy'n derbyn gofal, nad yw'r gofalwyr "wedi'i hyfforddi ddigon i ddelio gyda person sy'n ddall, a dwi'n dioddef ychydig o ganlyniad i hynny," meddai.

Dyma adroddiad Dafydd Gwynn.