Beth yw cynllun trac rasio Glyn Ebwy?

Cynllun trac rasio Glyn Ebwy - beth yw'r bwriad, ble 'dyn ni arni, a pha mor agos yw'r prosiect at y llinell derfyn?