Arian DUP i 'brynu pleidleisiau' i Theresa May

Dyw penderfyniad Theresa May i gynnig £1bn ychwanegol i Ogledd Iwerddon am gefnogaeth y DUP i'w llywodraeth yn ddim mwy na "phrynu pleidleisiau", yn ôl prif weinidog Cymru.

Mae'r DUP wedi cytuno i roi cefnogaeth i lywodraeth Mrs May yn San Steffan, fydd yn golygu pleidleisio gyda'r Ceidwadwyr ar achlysuron pwysig fel y gyllideb ac araith y Frenhines.

Er hynny, nid oes clymblaid ffurfiol rhwng y ddwy blaid.

Ddydd Llun, dywedodd Carwyn Jones bod y cytundeb yn "gwanhau'r DU" ac yn "lladd y syniad o gyllid teg i genhedloedd a rhanbarthau'r DU".

Mae'r setliad datganoli yng Ngogledd Iwerddon yn "gwbl wahanol" i Gymru, ac felly'n galw am becyn ariannol gwahanol hefyd, yn ôl Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns.