Alun Ffred: 'Amlwg bod gwendidau'

Mae pryder nad yw teuluoedd yn cael yr hawl i herio casgliadau adroddiadau sy'n cael eu cynnal ar ôl i blentyn farw neu gael ei anafu'n ddifrifol wedi esgeulustod neu gamdriniaeth.

Fe ddaw ar ôl i'r Comisiynydd Plant, Sally Holland glywed profiadau nifer sydd wedi cysylltu â'i swyddfa, yn eu plith Nick Smith o Lanllyfni, Dyffryn Nantlle, tad bachgen dwyflwydd fu farw wrth law ei fam yn 2010.

Bu Alun Ffred Jones, cyn AC Arfon, yn cynorthwyo un tad o Lanllyfni wedi marwolaeth ei fab.