Sicrhau y gall cefn gwlad Cymru 'flodeuo

Mae Aelod Cynulliad Llafur wedi herio Llywodraeth Cymru i greu strategaeth economaidd wledig ar frys, i ymateb i heriau Brexit a'r rhanbarthau dinesig.

Mewn adroddiad o'r enw Cymru Wledig: Amser i Ymateb i'r Her 2025, mae Eluned Morgan, AC dros y Canolbarth a'r Gorllewin, yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu rhaglen gadarn i baratoi ar gyfer yr economi yn dilyn Brexit.