Galw am help i blant sy'n ofalwyr

Ma' tua 11,000 o blant Cymru yn ofalwyr. Cymru sy'dd hefyd â'r ganran ucha' ar draws y Deyrnas Unedig o blant dan 16 oed sy'n gofalu am berthynas.

Mae'r cyfrifoldeb yn gallu gadael ei ôl. Mae gofalwyr ifanc yn aml yn absennol o'r ysgol, gyda iechyd rhai yn dioddef hefyd.

Nawr 'ma 'na alw ar Lywodraeth Cymru i ddeddfu er mwyn rhoi mwy o help i blant sy'n ofalwyr. Aled Huw fu'n ymweld ag un o ofalwyr ifanc Cymru ar ran Newyddion 9.