Nodwedd mapiau newydd Snapchat yn berygl i bobl ifanc?

Mae disgyblion ysgol yng Nghymru wedi creu fideo yn rhybuddio disgyblion am nodwedd newydd ap cymdeithasol Snapchat.

Mae'r ap bellach yn galluogi i bobl weld lle mae eu ffrindiau ar fap, ond mae pryder y gall arwain at stelcian neu fwlio.

Adroddiad Alex Humphreys.