Cyngor Môn yn beirniadu'r cwmni tu ôl i Wylfa Newydd

Mae'r cwmni sy'n gyfrifol am gynllun Wylfa Newydd wedi eu beirniadu'n hallt gan Gyngor Ynys Môn am beidio rhyddhau digon o fanylion ynglŷn â'r datblygiad.

Yn ôl llythyr drafft gan yr awdurdod at Horizon, mae'r diffyg gwybodaeth yn codi cwestiwn a ydy'r ymgynghoriad yn gyfreithlon.

Mae'r cyngor wedi rhybuddio'r cwmni nad ydi eu cefnogaeth i'r cynllun yn ddiamod.

Wrth ymateb, mae Horizon yn dweud eu bod wedi eu siomi a'u synnu gan y sylwadau. Adroddiad Sion Tecwyn.