'Lot o waith i farchnata Cymru'

Mae academydd blaenllaw wedi rhybuddio nad yw Cymru'n cyrraedd ei llawn botensial o ran denu ymwelwyr o dramor.

Mae gwyliau'r haf yn tueddu i fod yn brysur tu hwnt i dwristiaeth, diwydiant sy'n cyflogi hyd at 10% o bobl y wlad.

Ond yn ôl yr Athro Annette Pritchard o Brifysgol Met Caerdydd, mae canolfannau gwybodaeth i dwristiaid yn cael eu cau ar adeg pan mae angen mwy ohonynt.

Mae Sian Roberts o gwmni Loving Welsh Food yn cytuno bod angen gwneud llawer mwy o ran marchnata Cymru i dwristiaid.