Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (105) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (105)

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (105) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (105)

1. Yr Adar Annuwiol

2. Perlau Amlwch

3. Tlysau Coch