Côr heb fod yn llai na 20 mewn nifer: Cyflwyno Rhaglen o Adloniant (27) / Choir of no fewer than 20 members: Entertainment Programme (27)

Côr heb fod yn llai na 20 mewn nifer: Cyflwyno Rhaglen o Adloniant (27) / Choir of no fewer than 20 members: Entertainment Programme (27)

1. Côr Glanaethwy

2. Côr Ieuenctid Môn a CODA

3. Côr CF1