Llefaru Unigol dan 12 oed (145) / Solo Recitation under 12 yrs (145)

Llefaru Unigol dan 12 oed (145) / Solo Recitation under 12 yrs (145)

1. Nel Angharad Gwilym

2. Alwena Mair Owen

3. Peredur Hedd Llywelyn