Deuawd Offerynnol Agored (60) / Instrumental Duet - Open (60)

Deuawd Offerynnol Agored (60) / Instrumental Duet - Open (60)

1. Rhiain Awel Dyer a Chloe Roberts

2. Heledd a Merin

3. Gwenno a Medi Morgan