Unawd i Fechgyn 12-16 oed (56) / Boys' Solo 12-16 yrs (56)

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (56) / Boys' Solo 12-16 yrs (56)

1. Llyr Ifan Eirug

2. Tomos Heddwyn Griffiths

3. Tomi Llywelyn