Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23) / Cerdd Dant Solo 12-16 yrs (23)

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23) / Cerdd Dant Solo 12-16 yrs (23)

1. Alaw Grug Evans

2. Llyr Ifan Eirug

3. Ynyr Lewis Rogers