Unawd i Fechgyn 16-19 oed (54) / Boys' Solo 16-19 yrs (54)

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (54) / Boys' Solo 16-19 yrs (54)

1. Dafydd Wyn Jones

2. Rhys Meilyr

3. Dyfan Parry Jones