Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (31) / Pensioners Choir over 60 yrs (31)

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (31) / Pensioners Choir over 60 yrs and over 20 members (31)

1. Côr Hen Nodiant

2. Henffych

3. Encôr