Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (95) / Boys' Solo Step Dance under 16 yrs (95)

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (95) / Boys' Solo Step Dance under 16 yrs (95)

1. Ioan Williams

2. Morus Caradog Jones

3. Iestyn Gwyn Jones