Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (96) / Girls' Solo Step Dance under 16 yrs (96)

Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (96) / Girls' Solo Step Dance under 16 yrs (96)

1. Elen Morlais Williams

2. Cadi Glwys Davies

3. Celyn Fflur James