Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer (32) / Youth Choir under 25 yrs and with over 20 members (32)

Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer (32) / Youth Choir under 25 yrs and with over 20 members (32)

1. Côr Ieuenctid Môn

2. Ysgol Gerdd Ceredigion

3. Côr Hŷn Cytgan Clwyd