Ysgoloriaeth W Towyn Roberts (35) / W Towyn Roberts Scholarship (35)

Ysgoloriaeth W Towyn Roberts (35) / W Towyn Roberts Scholarship (35)

1. Sarah Gilford

2. Huw Ynyr Evans

3. Alys Mererid Roberts

4. Sioned Llewelyn