Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (19) / Cerdd Dant Duet over 21 yrs (19)

Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (19) / Cerdd Dant Duet over 21 yrs (19)

1. Enlli ac Alaw Lloyd Pugh

2. Llinos a Sioned

3. Siwan Mair Edwards a Teleri Mair Jones