Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Deri Tomos, Llanllechid, Bangor