Côr Dysgwyr (119) / Learners Choir (119)

Côr Dysgwyr (119) / Learners Choir (119)

1. Criw Bangor

2. Côr Dysgwyr Dewi Sant

3. Côr DAW