Morlyn Abertawe: 'Dy'n ni'n clywed dim byd'

Mae awdur yr adolygiad annibynnol i forlyn ynni llanw Bae Abertawe wedi dweud ei fod yn parhau'n obeithiol y bydd Llywodraeth y DU yn cefnogi'r cynllun.

Ond mae Cyfarwyddwr Renewable UK Cymru, David Clubb yn pryderu y gall buddsoddiad preifat sydd "wir ei eisiau" yn ne Cymru yn diflannu.

Mae'n dweud hefyd bod y cynllun yn ymddangos fel petai wedi arafu, a'u bod yn "clywed dim byd gan y llywodraeth".