Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed (4)

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed (4) / Lady Herbert Lewis Memorial Competition (4)

1. Edryd Williams