Creu llwy garu yn yr ysgol

Blynyddoedd maith yn ôl, roedd lanciau ifanc cefn gwlad yn datgan eu cariad, drwy naddu darn o bren am fisoedd i greu llwy. Y llwy yma fyddai'r arwydd o'u dycnwch a'u cariad.

Yn yr oes hon, mae pobl ifanc blwyddyn 7, Ysgol Uwchradd yr Eglwysnewydd yng Nghaerdydd medru creu llwyau cywrain, mewn munudau...Gyda chymorth peiriant torri laser gwerth dros £12,000.