Disgyblion Ysgol uwchradd yr Eglwysnewydd yn creu llwyau caru gyda thorrwr laser

Blynyddoedd maith yn ôl, roedd lanciau ifanc cefn gwlad yn datgan eu cariad, drwy naddu darn o bren am fisoedd i greu llwy. Y llwy yma fyddai'r arwydd o'u dycnwch a'u cariad.

Yn yr oes hon, mae pobl ifanc blwyddyn 7, Ysgol Uwchradd yr Eglwysnewydd yng Nghaerdydd medru creu llwyau cywrain, mewn munudau...Gyda chymorth peiriant torri laser gwerth dros £12,000.

Back in the olden days, young men would declare their love to the woman of their choice by crafting a love spoon from a single piece of wood.

Their skill and dedication was a symbol of their dedication and love, and months would sometimes pass whilst they whittled away to crate their masterpiece.

These days, year 7 pupils from Whitchurch High School in Cardiff can create intricate masterpieces in minutes...thanks to a £12,000 laser cutting machine.