Cadeirydd S4C: Adroddiad blynyddol yn 'galonogol'

Mae ymdrechion S4C i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd yn llwyddo, meddai'r sianel, wrth i'w adroddiad blynyddol gael ei gyhoeddi.

Daw hynny er gwaethaf gostyngiad yn y nifer sy'n gwylio rhaglenni ar wefan y sianel neu'r BBC iPlayer.

Yn ymateb i'r adroddiad, dywedodd cadeirydd y sianel, Huw Jones ei bod yn "galonogol" bod cynnydd wedi bod yn nifer y gwylwyr yng Nghymru ac yn nifer y siaradwyr Cymraeg sy'n gwylio.