Un wedi marw ar ôl i hen eglwys gwympo yng Nghaerdydd

Mae un dyn wedi marw ar ôl i hen eglwys gwympo ger rheilffordd yng Nghaerdydd.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod criwiau wedi darganfod y dyn yn yr adeilad yn ardal Y Sblot.

Llwyddodd dau berson arall i ddianc o'r adeilad.