Paratoi ar gyfer y Sesiwn Fawr

Dafydd Hughes, Swyddog Datblygu Sesiwn Fawr Dolgellau yn trafod paratoadau'r ŵyl wrth iddi ddathlu ei phen-blwydd yn 25 eleni.

Cyhoeddwyd