Cip tu ôl i ddrysau'r cyfrinfa'r Seiri Rhyddion yn Y Bala

Mae'n fudiad sy'n aml yn cael ei ystyried fel un cyfrinachol - a'i arferion dirgel wedi achosi chwilfrydedd a drwgdybiaeth ers ei sefydlu 300 mlynedd yn ôl.

Ond mewn ymgais i ddenu mwy o aelodau ifanc, mae'r Seiri Rhyddion yn mynd trwy broses o ail-frandio, ac wedi agor eu drysau.

Llŷr Edwards gamodd drwy ddrws Cyfrinfa'r Bala.

Cyhoeddwyd