Pwy fydd yn mynd â hi eleni?

100 mlynedd ers ei farwolaeth, mae Cadair Eisteddfod Ynys Môn 2017 yn deyrnged i Hedd Wyn, bardd anfarwol y Gadair Ddu.