'Anodd iawn' i ffermwyr ifanc ddechrau yn y diwydiant

Cafodd Caryl Hughes o Lanarmon Dyffryn Ceiriog gymorth gan ei theulu er mwyn dechrau ym myd amaeth, ond mae'n dweud bod y sefyllfa'n anodd iawn i bobl ifanc sydd ddim mor ffodus.

Mae undeb wedi dweud bod y diwydiant yn wynebu trafferth yn y dyfodol os nad oes mwy yn cael ei wneud nawr i annog y genhedlaeth ifanc.

Ein Gohebydd Amgylchedd Steffan Messenger oedd yn ei holi.