Colegau Cymru yn croesawu mwy o rôl i'r Coleg Cymraeg

Mae prif weithredwr corff Colegau Cymru wedi croesawu adroddiad newydd sy'n galw am ymestyn rôl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Un o argymhellion y ddogfen yw y dylai'r Coleg Cymraeg gael mwy o ran ym myd addysg bellach a dysgu'n seiliedig ar waith.

Dywedodd Iestyn Davies o Golegau Cymru - sy'n cynrychioli'r sector addysg bellach - ei bod hi'n "bwysig... rhoi'r un cyfleon i ddysgu'r Gymraeg a thrwy'r Gymraeg i'r sawl sy'n dysgu ôl-16".