Comisiynydd: Dim lle i heddlu Cymru ar safleoedd ffracio

Mae Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru wedi cwestiynu ai lle'r llu yw "plismona fel swyddogion diogelwch" ar brotestiadau ar safleoedd ffracio yn Lloegr.

Daw hynny wedi i ymgyrchwyr gyhuddo Arfon Jones o "gamddefnyddio pŵer" drwy ddylanwadu ar y penderfyniad na fydd Heddlu'r Gogledd yn anfon swyddogion i brotest yn Sir Gaerhirfryn o hyn ymlaen.

Mae Arfon Jones wedi cyfadde' bod ei wrthwynebiad i ffracio yn "ffactor" yn y penderfyniad.