Methu 'plesio pawb' medd pennaeth corff CNC

Mae Dr Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ymateb i'r feirniadaeth o'r corff gan ddweud bod hi ddim yn bosib "plesio pawb".

Mae'r corff wedi wynebu penawdau negyddol ond dywedodd bod hyn yn adlewyrchu'r angerdd y mae pobl yn ei deimlo tuag at amgylchedd Cymru.

"Dwi wedi dod i ddeall yn y swydd yma na allwch chi blesio pawb. Ac mae rhaid i chi gymryd penderfyniadau anodd," meddai.

"Be da ni'n trio 'neud yw gweithio at y tymor hir, edrych ar y dystiolaeth a chymryd y penderfyniadau o hynny."

Bydd Dr Emyr Roberts yn ymddeol ym mis Hydref.