Rhowch ffwton i'r bardd buddugol!

Pam fod beirdd yn cystadlu am ddodrefn, a sut mae diweddaru'r gystadleuaeth dawnsio disgo?

Mae'r atebion i gyd yma.

Y digrifwr Steffan Alun sy'n mynd i Aberteifi, man geni'r Eisteddfod, i ddadansoddi a datod rhai o draddodiadau hen a newydd yr ŵyl, yn ei ffordd ddihafal ei hun.