Awtistiaeth: 'Mae gan rieni y sgiliau'

Mae gan rieni plant ag awtistiaeth y sgiliau sydd eu hangen i'w magu'n effeithiol, medd Edward Bateman o elusen 'Creatasmile For Autism'.

Daw ei sylwadau yn dilyn pryderon fod diffyg dealltwriaeth am y cyflwr wedi arwain at anfon rhai rhieni ar gyrsiau hyfforddi sgiliau magu plant heb fod angen.