Rhestr aros iechyd meddwl 'yn gywilyddus'

Mae nifer y bobl sy'n aros am driniaeth iechyd meddwl yng Nghymru wedi dyblu dros y chwe blynedd ddiwethaf, yn ôl ystadegau gan Lywodraeth Cymru.

Dangosodd ffigyrau ar gyfer mis Mai 2017 fod 1,820 o gleifion yn aros am driniaeth, o'i gymharu a 916 ym mis Mai 2011.

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud eu bod nhw'n gwario mwy ar iechyd meddwl nag ar unrhyw ran arall o'r gwasanaeth iechyd.

Ym marn Andrew Tamplin, gafodd driniaeth breifat i'w salwch meddwl, mae'r sefyllfa'n gywilyddus.