Apêl yr heddlu am ddyn sydd ar goll yn y Sioe

Mae Uwch-arolygydd Heddlu Dyfed Powys, Huw Meredith, wedi apelio ar y cyhoedd i gysylltu os oes gyda nhw unrhyw wybodaeth ynglŷn â lleoliad dyn 19 oed sydd ar goll.

Cafodd James Corfield ei weld am y tro diwethaf am tua hanner nos yng ngwesty'r Ceffyl Gwyn yn Llanfair ym Muallt nos Lun.

Roedd wedi bod yn gwersylla gyda'i ffrindiau yn y Pentref Ieuenctid yn Llanelwedd.

Mae ei deulu hefyd wedi ymbilio ar y cyhoedd i'w helpu i ddarganfod eu mab.