TGAU Seicoleg: 'Gwahaniaethu yn erbyn y Gymraeg'

Dwy flynedd ers i CBAC benderfynu rhoi'r gorau i gynnig y cymhwyster oherwydd gostyngiad yn nifer yr ymgeiswyr, mae pennaeth seicoleg un ysgol wedi llunio deiseb yn galw am degwch i ddisgyblion sydd eisiau astudio'r pwnc yn Gymraeg.

Dywedodd Chris Evans o Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam, bod diffyg cwrs TGAU Seicoleg trwy gyfrwng y Gymraeg yn enghraifft o "wahaniaethu ieithyddol".