Lleiafrif ddim yn cefnogi ymdrech menyw i ddysgu Cymraeg

Mae un o gystadleuwyr Dysgwr y Flwyddyn 2017 yn dweud bod lleiafrif o Gymry Cymraeg ddim yn credu ei bod hi yn "ddigon Cymraeg" er ei hymdrech i ddysgu'r iaith.

Dywed Emma Chappell bod angen i ddysgwyr allu teimlo eu bod yn gallu siarad y Gymraeg heb gael eu beirniadu.

Ond mae hefyd yn dweud bod y mwyafrif wedi bod yn gefnogol iawn ac wedi cynnig cymorth iddi.