Plant Ynys Môn yn edrych ymlaen at y Steddfod

Cystadlu, pobl yn canu, hufen iâ ar y maes a George North, George North, George North!

Dyma rai o'r pethau mae plant Ynys Môn yn edrych ymlaen i'w gweld ar faes yr Eisteddfod.

Ac mae ganddyn nhw ambell i air o gyngor ar gyfer y rhai sy'n teithio i'r Brifwyl!

Mwy am Eisteddfod 2017 ar BBC Cymru Fyw