'Her' cael diagnosis i gleifion canser heb symptomau amlwg

Fe allai fod yn fwyfwy anodd cau'r bwlch rhwng cyfraddau goroesi cleifion canser Cymru a gweddill Ewrop yn y dyfodol, meddai arbenigwr.

Mae'n dweud bod gwasanaethau canser yn ei chael hi'n anodd ymdopi ar hyn o bryd ond mae disgwyl i'r nifer sydd yn cael canser ddyblu erbyn 2035.

Un o'r heriau meddai'r meddyg teulu Cliff Jones yw darganfod fod canser ar glaf sydd heb symptomau amlwg.