Guto Jones a'r gitar wedi'w adeiladu o hen ddeunydd fferm