Dewch am dro i Ynys Môn

Mae 'na fwy i Ynys Môn na phentref bach gydag enw mawr.

Ond, pa mor dda ydych chi'n adnabod cartref Eisteddfod Genedlaethol 2017?

Y gantores Llio Evans sy'n ein tywys ar wibdaith o'i hynys genedigol.