I hwn, ni cherddai'r un hwch

Mae ambell fan ar faes yr Eisteddfod yn dwyn i gof yr englyn gyfansoddodd Machraeth i Eisteddfod fwdlyd Abergwaun yn 1986.

Cyhoeddwyd