Oedi parcio'r Steddfod: Y farn ar y Maes

Mae trefnwyr yr Eisteddfod wedi ymddiheuro am oedi yn dilyn penderfyniad i symud y maes parcio oherwydd tywydd gwael.

Yn sgil y glaw trwm ddydd Sul, mae'r trefnwyr wedi gofyn i ymwelwyr adael eu ceir ar faes Sioe Môn a Stad Ddiwydiannol Mona a chymryd bws gwennol i'r maes.

Gohebydd BBC Cymru, Teleri Glyn Jones fu'n holi pobl wrth iddyn nhw gyrraedd y Maes ddydd Llun.