Eisteddfod: Oes digon o lwyfan i ferched yn y sîn roc?

Mae rhai cerddorion yn cwestiynu a ydy merched yn cael digon o lwyfan ym Maes B eleni.

Ychydig iawn o ferched sy'n perfformio ym mhrif gigs Maes B - rhywbeth sydd wedi sbarduno criw i fynd ati i drefnu gig merched yn unig ar gyrion y brifwyl.

Adroddiad gan Teleri Glyn Jones.